Bingsjö

Map

Num. Incipit Files, Links
1495 Polska från Stensele
1504 Polska från Njurunda efter Svedin
Peter Michaelsen
1691 Eklundapolska #1
Peter Michaelsen
1808 Djävulspolska
2202 Polska efter Pekkos Olof Hansson
2235 Nörrbommens Polska
2236 Ritäkt Eriks polska efter Pekkos Per
2237 Tiokronorspolskan
2239 Bingsjöpolska efter Nylands Jonas
2240 Stegen

Previous page (last)
Next page