Hälsingland

Map

Num. Incipit Files, Links
1758 Helsinge-polska efter Petter i Ala
1759 Ryttarepolskan
Anders Hällström, Agneta Wiberg-Hällström
1760 Polska in g
1761 Polska från Hälsingland
1762 Dans på kolbotten
Polska från Åmot
1763 Polska efter Jonas Dahl
Polska från Järvsö
1764 Polska efter Myr Hans Nilsson
Polska från Alfta-Arbrå Lena Jonsson
1765 Norralapolskan
Polska från Alfta-Arbrå
1766 Trollet i skäkten
Polska från Alfta-Arbrå Peter Michaelsen (slow, fast)
1767 Polska efter Gällsbo-Jonas Olsson
Nigpolska från Alfta Peter Michaelsen
1768 Polska efter Myr Hans
Nigpolska från Alfta
1769 Tallapolskan efter Lars Törnlund
Nigpolska från Alfta

Previous page (last)
Next page