Närke & Östergötland

Map

Num. Incipit Files, Links
2184 Eric Perssons Favoritpolska
Hamburska
2185 Gubben och Gumman FolkWiki – 1217
Hamburska
2186 Hinspolska FolkWiki – 1218
Hamburska
2187 Polska efter Carl Gustaf Holmberg
Hamburska
2188 Gubbapolska
Hamburska
2189 Huggaremamma
Hamburska
2190 Polska #75 efter Carl Viktor Rulin
Hamburska
2191 Polska efter Johan Fredrik Grönqvist
Hamburska
2192 Polska efter Johan Andersson FolkWiki – 1219
Hamburska
2193 Polska efter Zuaw
Anders Hällström, Agneta Wiberg-Hällström

Previous page (last)
Next page