Ore

Map

Num. Incipit Files, Links
1107 Getingen
2449 Systerpolska 2 efter Timas Hans
Peter Michaelsen
2450 Tordyveln
2451 Knuter-Jon Polska
2452 Sammeles-Annas brudpolska
2453 Blågetan Polska
2454 Systerpolska 1 efter Timas Hans
Pers Hans Olsson, Anders Bjernulf
2455 Klimpen
2456 Jässperspolskan efter Timas Hans
Peter Michaelsen
2457 Mormors Brudpolska från Enviken
2458 Orepolska efter Peter Michaelson
2459 Polska från Ore efter Timas Hans
2460 Polska efter Hans Dalfors
2461 Petter i Alas Polska från Enviken
Per Gudmundson, Marie Stensby
2462 Husförhörspolska