Slängpolska (Southern)

Map

Num. Incipit Files, Links
1612 Slängpolska från Mörkö
1613 Polska från Vrigstad
1614 Grannas Britta
1615 Opp å ud å au
1616 Polska från Småland
NHP
1617 Polska efter Axel Axelsson
1618 Polska från Skåne
1620 Polska från Norrköping, SvL 305
1621 Polska från Norrköping, SvL 306
1622 Slängpolska efter Eric Helmer Ericsson
1623 Slängpolska efter Widmark
1625 Parpolska från Tjust

Previous page (last)
Next page