Vals

Num. Incipit Files, Links
1059 Vals från Älvdalen
1060 Isakas-Karl-Hindrikas Vals
1061 Vals efter Bleckå / Vals från Orsa
Peter Michaelsen
1062 Valsen hennar Cindy
1063 Sommervals
1064 Vals från Seglora
Peter Michaelsen
1065 Norsk Vals fra Setesdal
1066 Smed Pers Vals
1067 Vals från Leksand efter Roligs Per
1068 Svensk-Annas Vals
1069 Orevalsen
1070 Brudens första vals efter Johan Petter Ragvals

Previous page (last)
Next page