Røros – 2

Map

Num. Incipit Files, Links
2702 Methusalem
2703 Storbrekkingen
2704 Amerikaturen, variant
2705 Leken hinnes Karolina Viklund
Jan Frostvall
Peter Michaelsen
2706 Ha du sjitt nåa gamnal kjerring
(slow) Mary Barthelmy, Olav Nyhus
(song) Mary Barthelmy, Olav Nyhus
Peter Michaelsen
2707 Litj Brekkingen (high/low)
 Pols etter Jens Vårhus (low/high) Peter Michaelsen (slow, fast)
2708 Je’ bet så væl ‘ke de gamle seg
2709 Rørospols in G etter Thomas Westling
2710 Håmmår-leken
2712 Anders Haten 2
2713 Hass John Guttormsen

Previous page
Next page