Polka – 2

Num. Incipit Files, Links
1416 Polkett från Stugun
Peter Michaelsen
1417 Polkett Sved Jans
1418 Pariserpolka nr 1
1419 Pariserpolka nr 3
1420 Fynbo
1421 Læg di maw
Fynbo
1422 Bakmes från Kall
Peter Michaelsen
1423 Kuopio
1424 Viinankeittäjän polkka
1425 Polka-slunga från Södra Dalarna efter Johan Forss & Carl E Norman
1426 Polka-slunga från Södra Dalarna

Previous page
Next page